Землі Русі — Русь і Роси

Русь це Україна чи Росія?

Слово «Русь» — латинський термін для регіону і людей, відомих спочатку як «Рутенія». З європейських рукописів, датованих тринадцятий століттям, відомо, що ім’я «Русь» використовувалося для опису Давньої Русі. 

Це історична територія відповідає сучасній території України, Білорусі, а також західній частині Росії і східній частині Польщі.

Географічні аспекти «Русь» і «Росія» розходяться за змістом вже в 14 столітті.

Один з найбільш ранніх письмових джерел, де названа Русь (і люди Рос) сходить до 839 року нашої ери в Royal франкської хроніці (Бертинські аннали). Влада франків ідентифікували їх як германське плем’я шведів. Відповідно до Початковим зводом Давньої Русі, складеному в про 1113 AD, Русь — це варяги, скандинави, які переїхали від Балтійського регіону (буквально «через моря»), перші розселилися на землях Північно-Східної Європи, а потім на південь, де вони створили середньовічні держави.

Читайте: Код Нації

Спочатку назва Русь поширюється на людей середньовічних держав (з 9 по 12 ст) Давньої Русі. Етнонім «русь» і «русин», фіксується в «Повісті временних літ» під 911-912 рр. в договорах князя Олега з Візантією.

Етнонім «русь» / «русин» — самоназва всього українського народу впродовж XIII — XVIIІ ст.

Це задокументовано істочнікaмі c Волині, Галичини, Среднeго Подніпров’я. Наприклад, «Хроніка» Феодосія Софоновича (зaвершается 1672 гoдом), Літопис Григорія Грабянки, стіx й приповісті Климентія Зіновіевa (кін XVII — поч XVIII ст.), Літопис Самовидця (зaканчівается 1702 годoм), Літопис Самійла Величка (нaч XVIII ст.), a тaкже в гетьманських документах тoго періоду.

Україна називалася «Руссю». Росію називали Московією, Білорусь — Литвою (відповідно, росіяни — «москалі», «Москвітіна», білоруси — «литвини»). Назва ж «Україна» — крайовий топонім: козацькі території. Назва означало, власне, «країна». Цей факт, детально висвітлює Михайло Грушевський, чомусь ігнорується російськими дослідниками.

У грамоті угорського короля за 1261 племена на Західній Україні, на Галичині та Закарпатті, називалися русинами (лат. Ruthenus; мн. Rutheni).

ЧИТАЙТЕ: Русини і субкультура Закарпаття

Ця назва пізній латині зберігається і в ХХ столітті, коли французи «русинами» називали слов’янське населення Галичини, Литви та Угорщини, і, відповідно, країну, де вони жили — Ruthenia.

Олександр Македонський - Русь і Роси

Олександром Македонським, так званої Грамотою до слов’ян, зачитувалися — Рутенія (Русь). Причому, поява цієї грамоти, Станіслав Оріховський (українсько-польський автор XVI століття) пов’язував з перемогою «полководців» Олександра Македонського (яким приписував слов’янське походження) — Чеха, Леха, Руса.

  • Німецько-український словник, виданий у 1912 році в Чернівцях, має заголовок: Deutsch-ukrainische (ruthenisches) worterbuch.
  • Виданий у Вісбадені 1962 словник Der Sprachbrockhaus (с. 565) представляє: der Rutene, Ruthene, n / n Ukrainer (Українець).
  • Французький словник Noveau Petit Larousse (Париж, 1969), згадує слово Ruthene як прикметник від Ruthenie (с. 914), і являє пояснення: Ruthenie region orientale de la Tchecoslovaquie (v. Ukraine subcarpatique) (с.1659).
  • У англійському словнику New Standard Dictionary of the English Language (Нью-Йорк і Лондон, 1947) знаходимо подібні ж пояснення.
  • Енциклопедія українознавства подає: Rutheni (латинське Rutheni) синонім назви «русини, українці».

 

Підкреслюється, що з кінця XIX — початку XX століття назви «рутени, рутенський» (нім. Ruthenen, фр. Ruthenes і англ. Ruthenians) вживали, щоб відрізняти термін «русини» від іншого терміну — «росіяни, російська»

Відзначимо, що Rutheni — «Українці», а використовувана назва Росії — Russia, в стародавні часи мала назву лат. Muscovia.

У сучасному розумінні, до «Рутенії» відносять тільки частина Русі, яка називалася «Червонная Русь «. Це райони русинських меншин.

Червона Русь також включає в себе землі колишнього королівства Галичини (мовою русин: Галичина; польською: Galicja; російська: Галичина; словацький: Halic).

Терміни Роси і Русь на землях стародавньої Русі використовувалися довше, ніж ім’я використовується для Українців і України.

Коли австрійський монарх зробив Галичину провінцією в 1772 році, чиновники Габсбургів зрозуміли, що місцеві східнослов’янські люди відрізняються від поляків і росіян, і досі називають себе русинами, поки імперія не розпалася в 1918 році.

Русь це Україна чи Росія?

Середньовічні держави «Русь» сучасна історіографія називає «Київська Русь», існування якої виводиться з небагатьох ранніх середньовічних візантійських, перських / арабських джерел.

До 15 віці Московське князівство (або Московия) встановила свій суверенітет над значною частиною Київської Русі: в тому числі над містами Новгород, Псков, Чернігів, Переяслав. З 1547 Московське князівство, прийняло назву Русі.

Московією був заявлений суверенітет над «все Rus»

Це заклало основу сучасної назви російської держави. Населення Московії користувалося грецької транскрипцією. При перекладі «Рус», вийшло слово «Росія», а не латинське «Русь».

Сучасна назва «Росія», що вступило в ужиток в 17-му столітті — походить від грецького Ῥωσσία (транслітерація Росії в даний час пишеться Ρωσία і Rosia), яке в свою чергу, походить від Ῥῶς

Земли Руси — Русь и Росы